Tag - thay đổi quy định tách thửa hcm

Tin vui: TP.HCM sắp có quy định mới về diện tích tối thiểu được tách thửa

Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP.HCM được điều chỉnh để phù hợp với tình hình phát triển.


đăng bởi Bình luận:0 0